Buurtinformatie

Als inwoner van Lheebroek, balanghebbende of als buurtbewoner van Taribush Kamp de Marke informeren we je graag over het Taribush Kuna Festival en wat dat voor jullie voor gevolgen heeft.

Afsluiten paden en wegen in het bos rondom

  • Vanaf woensdag 21 juli t/m zondag 21 juli zullen een aantal paden in het bos  (zie rode kruizen op de kaart) worden afgesloten.
  • De oranje route door het bos van familie klaassen wordt een klein beetje omgelegd, maar die kan nog wel gelopen worden, geef dit zonodig aan mocht je langs een controle lopen.
  • We zetten vooraan de Lheebroekerzandweg de weg met een touw af, uitsluitend deelnemers aan het festival zullen de Lheebroekerzandweg in rijden. Mocht je de Lheebroekerzandweg om wat voor reden moeten gebruiken, voel je vrij hier gewoon langs te rijden.

Parkeerverbod

Om de auto overlast voor de bewoners in Lheebroek te verminderen en om het festivalterrein goed bereikbaar te houden voor eventuele hulpdiensten is er tijdens het festivals deels een parkeerverbod ingesteld langs de bosrand bij Taribush.

Parkeerverbod mussels en langs bosrand

Er komt een parkeerverbod langs de zijkanten van de weg, vanaf 500 meter de mussels ongeveer bij van Uenen langs  de Meistershof, tot een stuk voorbij de Lheebroekerzandweg (toerit naar Taribush).

Lheebroekerzandweg afgesloten

De Lheebroekerzandweg wordt afgesloten. Hier staat de hele dag een vrijwilliger aan de weg. Alleen artiesten kunnen hier doorrijden. Ook wordt de Lheebroekerzandweg vanaf Lhee afgesloten.

Telefonische bereikbaarheid

Gedurende het festival zijn we 24 uur per dag bereikbaar op het volgende nummer: 050 – 2 11 22 66

Dat nummer gaat over op het festivalkantoor, en mocht daar niet worden opgenomen dan wordt die doorgeschakeld naar Harrie, Marthijn en/of Mark (de bestuursleden van Stichting Taribush Festival). Neemt er niemand op spreek dan vooral in.

Onze planning voor op- en afbouw

Zaterdag 10 juli Opzetten van het magazijn, een tent die tegen de bosrand wordt aangezet op het weiland langs de Lheebroekerzandweg. Hier kunnen vanaf dan al materialen verzamelen.
Vrijdag 16 juli t/m woensdag 21 juli In het weekend zal er al wat activiteit zijn m.b.t. het opbouwen van het festivalterrein, vanaf maandag 19 juli wordt er volle bak gewerkt om het terrein op orde te krijgen.
Maandag 19 juli Er zal veel groot materiaal worden bezorgd op de Marke, zoals barren, bierbanken voor het terras, partytenten etcetera.
Dinsdag 20 juli Er zal voornamelijk op het festivalterrein worden gewerkt om de boel op orde te krijgen. Ook zal er veel aankleding etcetera worden geregeld.
Woensdag 21 juli Het hele terrein zal worden geprepareerd. Ook komen er al een aantal eettentjes, kunstenaars etc.
Het pad door het bos zal worden afgesloten.
Donderdag 22 juli Mensen die workshops geven zullen hun spullen nog opbouwen. Ook zullen er nog een aantal eettentjes komen.

Om 15:00 is de opening. 

Donderdag 22 t/m zondag 25 juli Het festival vindt plaats.
Zondag vanaf 20:00 Het boermarke bos wordt al opgeruimd, paden worden weer open gemaakt.
Maandag 26 juli Omdat dit de laatste grote Taribush Festival is, doen we alle materialen weg. We hopen dat we wat spullen kunnen verkopen en er zal veel weg gedaan worden. We proberen zo min mogelijk dingen in de opslag te doen 🙂

Geluidsmaatregelen

We doen weer ons best om het geluidsniveau zo te houden als we vorig jaren hadden. Dat betekent ook dat de muziek vanaf 22:00 weer minder luid is (semi akoestisch). De geluidsmensen zijn ook weer goed geïnformeerd.

Brandmaatregelen

De overheid en ook wij laten ons altijd adviseren door de website https://www.natuurbrandrisico.nl/ Als het zo code 2 is betekent dat een verbod op open vuur en zullen we net als in 2018 weer maatregelen nemen:

  • Geen open vuur (dus ook geen broodje bakken)
  • Eettentjes mogen niet op houtskool koken.
  • Bezoekers heel goed attenderen op roken dat dat alleen gebeurd op plekken waar een asbak is.
  • We zorgen voor wat extra brandblussers en dat de complete organisatie weet waar die zijn.

We zullen hier ook scherp op toezien. En gaan ermee vanuit dat het festival op dat gebied geen grote risico’s met zich meebrengt wat betreft het uitbreken van brand.

Kom je ook?

Lijkt het je leuk om langs te komen op het festival?  Dan heten we je van harte welkom. Alle buurtgenoten die binnen de grens van deze kaart wonen krijgen een vrijkaartje in de bus, we gaan ervanuit dat je deze alleen gebruikt voor jouw huishouden. Hierbij moeten jullie je als buurtbewoner ook houden aan de Corona Maatregelen die de overheid van ons verwacht. 

In de middag zijn er vooral veel workshops, maar ook theatervoorstellingen, bandjes en singersongwriters. De avonden staan meer in het teken van live muziek en gezelligheid.

Neus lekker rond op onze website voor meer informatie.

Tot slot

We hopen wederom op een leuk en plezierig festival waarbij de deelnemers en festivalbezoekers een mooie tijd zullen beleven. Ook hopen we dat jij als buurtgenoot ook plezier aan het festival zult beleven en er er in ieder geval geen overlast van ondervindt.

Indien je tips voor ons hebt waar we in de toekomst rekening mee kunnen houden (we stoppen overigens met het grootschalige festival zoals dat er nu is, maar we blijven ook in de toekomst zo nu en dan eens een evenement organiseren) dan stellen we dat op prijs, je kunt dit mailen aan festival@tari.nl

Een prettige zomer toegewenst.

Groetjes Harrie en Marthijn, namens de complete organisatie van het festival!
Stichting Taribush Festivals